Daire Personeli

Yönetim

Zuhal ÖZDEMİR

Daire Başkanı

Telefon: +90 248 213 11 92
E-Posta: zuhal@mehmetakif.edu.tr

Bilgi Sistemi Sayfası

Kenan BENLİ

Şube Müdürü

Telefon: +90 248 213 11 94
E-Posta: kbenli@mehmetakif.edu.tr

Bilgi Sistemi Sayfası

Mehmet AKCALI

Şube Müdürü

Telefon: +90 248 213 11 93
E-Posta: makcali@mehmetakif.edu.tr

Bilgi Sistemi Sayfası

Personel

Tolga TÜKEL

Uzman

+90 248 213 11 95
tolgatukel@mehmetakif.edu.tr

Bilgi Sistemi Sayfası

Ahmet BİÇER

Şef

+90 248 213 11 98
ahmetbicer@mehmetakif.edu.tr

Bilgi Sistemi Sayfası

Şerife AVCI

Bilgisayar İşletmeni

+90 248 213 11 99
serifeavci@mehmetakif.edu.tr

Bilgi Sistemi Sayfası

Gülfidan AKKUŞ

Bilgisayar İşletmeni

+90 248 213 12 01
gakkus@mehmetakif.edu.tr

Bilgi Sistemi Sayfası

Mine Ünlü

Sözleşmeli Personel

+90 248 213 11 90