Sıkça Sorulan Sorular

 • Öğrencinin genel anlamda akademik başarısı nasıl belirleniyor?

  Öğrencinin genel olarak akademik başarısı, o yarıyıla kadar almış olduğu bütün derslerin notlarının kredileri ile çarpılarak bunun toplamının, derslerin kredi toplamlarına bölünmesiyle bulunur.

 • Öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet derecesi ne olmalıdır?

  En az 4,00 üzerinden 2,00 olmalıdır.

 • Mezun olmak için gerekli not ortalamasının (2,00) tutturamayan öğrenci ne yapmalıdır?

  Mezun olmak için gerekli ortalamayı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki dönemde/dönemlerde kayıt yenileme ve derse yazılım yaparak gerekli ortalamayı sağlamaları halinde mezun olabileceklerdir.

 • Mezun olabilme koşulları nelerdir?

  Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. Maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekir.

 • Lisans öğrencisiyim, ön lisans diploması alabilir miyim?

  Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciye; 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olması, AGNO’sunun en az 2.00 olması halinde ön lisans diploması verilebilir.

 • Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir?

  Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı genel not ortalamasıdır.

 • Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

  Mezuniyetin ilgili birimin yönetim kurulundan geçtiği tarihtir.