Sıkça Sorulan Sorular

 • Başka bir üniversiteden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne yatay geçiş koşulları nelerdir?

  Yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, Üniversitemizin "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlararası Yatay Geçiş Yönergesi" esasları çerçevesinde yapılır.

 • Yatay Geçiş İşlemleri ne zaman yapılır?

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Temmuz ayı içinde ilan edilir.

 • Hangi üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul ediyorsunuz?

  Duyurumuzda yer alan koşulları sağlayan tüm öğrenciler başvuru yapabilir.

 • Not ortalamam x.xx, kabul olma şansım sizce nedir?

  Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından başarı sırasına konularak kontenjanlar dahilinde kabul ve red kararları alınır. Değerlendirme sonuçları başvuruda bulunduğunuz birim tarafından ilan edilene kadar bu konuda bilgi verilemez.

 • Başvurumun kabul olması halinde kayıt yaptırmazsam ne olur?

  Kayıt yaptırmama hakkınız vardır, ancak kontenjanların sınırlı olması nedeniyle, yatay geçiş yapmak isteyen bir başka öğrencinin şansını engellemiş olacağınızı bilmelisiniz.

 • Farklı puan türlerindeki programlara yatay geçiş yapılabilir mi?

  Yapılabilir. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-1 maddesi uygulama esaslarına göre yatay geçiş yapılabilir.

 • Yatay geçişle kabul olmam halinde kaçıncı sınıftan başlayacağım?

  Öğrencinin kaçıncı sınıftan başlayacağına intibak işlemlerine bağlı olarak ilgili yönetim kurulu karar vermektedir.