Sıkça Sorulan Sorular

  • Diploma ve Diploma ekini kim teslim alabilir?

    Diploma ve ekini, kişinin bizzat kendisi teslim alabilir. Ancak zorunlu hallerde öğrencinin noterden vekâlet verdiği kişiye verilir. Vefat eden öğrencinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına teslim edilir.

  • Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Ekinin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

    Geçici mezuniyet belgesini, diplomasını veya diploma ekini kaybedenler; ülke çapında dağıtımı yapılan yüksek tirajlı ulusal gazetelerin birine bir kez verilen kayıp ilanı ve dilekçe ile ilgili birimine başvurur. Geçici Mezuniyet Belgesinin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?