Sıkça Sorulan Sorular

 • Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?

  Ağır hastalık, kaza, yakınının vefatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu, yarıyılın ilk haftası içinde yapılır.

 • Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?

  Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli bir nedenin bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla ara vermek mümkündür. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz.

 • Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

  Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla bir defada en az bir en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını geçemez.

 • Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?

  Akademik birimlerde öğrenim gören öğrencilerin askerlik tecil işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördüğü birimin öğrenci işleri tarafından yapılmaktadır. 29 yaşından büyük yükümlülerin tecil imkânı bulunmadığından 29 yaşından büyük yükümlülerin öğrenimlerine askerlik hizmetini tamamladıktan sonra devam etmeleri gerekmektedir.