Sıkça Sorulan Sorular

 • Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?

  Kaydınızın bulunduğu akademik birime müracaat edebilirsiniz.

 • Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır?

  Muafiyet başvurularını; hazırlık eğitimi alan öğrenciler ile kaydını donduran öğrenciler Üniversitede ilk ders kaydını yaptığı yarıyılda, diğer öğrenciler ise Üniversiteye kayıtlarını yaptırdıkları ilk yarıyılda derslerinin başlamasını takip eden on iş günü içinde kayıtlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitüye yaparlar.

 • Muafiyet için hangi belgelerle müracaat edilecektir?

  Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir.

 • Ders muafiyeti ne zaman sonuçlanır ve derslerin notları nasıl değerlendirilir?

  Bölüm intibak komisyonunda değerlendirilip, ilgili yönetim kurulunca görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye bildirilir. Öğrencinin muafiyet aldığı derslerin notları, Üniversitenin not sistemine dönüştürülerek AGNO hesabına katılır.

 • Yönetim kurulunda muafiyet verilen dersler tekrar alınabilir mi?

  Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.

 • Muaf tutulan derslerin yerine ders alınabilir mi?

  Öğrenciler muaf olunan derslerin kredisi kadar bir üst yarıyıldan ders alabilirler, bu derslerle birlikte yarıyılda alınacak derslerin kredi toplamı 30 AKTS kredisini geçemez.