Sıkça Sorulan Sorular

 • Ara sınav tarihlerini kim belirler?

  Ara sınav tarihleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

 • Yarıyıl sonu sınavına hangi öğrenciler giremez?

  Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için, öğrencinin teorik derslerin %70 uygulamaların %80’den az olmamak üzere devam etmiş olmaları ve uygulamalardan da başarılı olmaları gerekmektedir.

 • Bütünleme sınavına girme koşulu nedir?

  Bütünleme sınavına girebilmek için; öğrencinin derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir.

 • Tek ders sınavına kimler başvurabilir?

  Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler.

 • Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?

  Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına girmek istediklerini belirten dilekçeyle kaydınızın bulunduğu birime başvururlar. Başvuruları birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin tek ders sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

 • Tek ders sınavından aldığım not nasıl değerlendirilir?

  Tek ders sınavında alınan not, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 23 üncü maddesindeki esaslara göre işlem görür ve AGNO’ya katılır.

 • Sınav sonuçları ne zaman ilan ediliyor?

  Sınav sonuçları her yıl akademik takvimde belirtilen sınav notlarının son giriş tarihi bitiminde ilan edilir.

 • Sınavlar nasıl yapılır?

  Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece sözlü yapılacak sınavlar için ilgili yönetim kurulu kararıyla komisyon oluşturulur.

 • Hafta sonu sınav yapılabilir mi?

  Dini ve milli bayramlar dışında, ilgili yönetim kurulu kararı ile hafta sonu tatillerinde sınavlar yapılabilir

 • Öğrencilerin sınavda uymaları gereken kurallar var mıdır?

  Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavlar ders sorumlusunun ve gözcülerin denetiminde yapılır.

 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programınız var mı?

  Üniversitemizde özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden lisans programları bulunmaktadır.