.

Kimlik Kartı İşlemleri

Öğrenci Kimlik Kartları

Üniversitemiz kimlik kartları akıllı kart niteliğinde olup kimliklere öğrenci bilgileri yüklenmektedir.  Çipli kimlikle kampüs alanlarına kart okutularak giriş-çıkış sağlanmakla birlikte Üniversitemiz yemekhane ve kütüphane hizmetlerinden de yararlanılabilmektedir.  Kimlikler öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. Her yıl akademik yılı belirten ve ücretsiz olarak sunulan hologramlar kimlik kartlarına yapıştırılır.

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen YKS yerleştirme sonuçlarına göre ve Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenci listeleri Başkanlığımıza ulaştığı tarihte öğrenci bilgi sisteminden veriler toplu olarak çekilerek kimlikleri basılır. Basılan kimlikler, tanımlanmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı “Akıllı Kart“ birimine gönderilir. Tanımlanma işleminden sonra öğrencilere dağıtılmak üzere ilgili okullara gönderilir. YKS ek yerleştirme, özel öğrenci, özel yetenek, yabancı uyruklu öğrenci, hazırlık sınıfı, lisansüstü, lisans tamamlama, DGS, Yatay geçiş ile yerleşen öğrencilerin kimlik kartları da aynı süreçler tekrar edilerek basıldıktan öğrencilere dağıtılmak üzere bağlı olduğu akademik birimine gönderilir.

Kimlik Kartı ile İlgili Kullanım Önerileri

  • Yağ, kimyevi madde vb. ile temas ettirilmemelidir.
  • Karta zımba ve benzeri delik açılmamalıdır.
  • Kart bükülmemelidir, buz kazımak vb. işler için kullanılmamalıdır.
  • Kart kesici ve delici aletlerle çizilmemelidir.
  • Kart sıcak ortamlarla temas ettirilmemelidir.
  • Kart özellikle güneş altında uzun süre bırakılmamalıdır.
  • Kimlik kartı başkalarına verilmemelidir.

Kayıp Kimlik Bulunması Halinde

Kampus içinde kayıp kimlik kartlarının bulunması durumunda bulunan kimlik kartları, aşağıdaki birimlere iletilmektedir. Bu nedenle yeni kimlik talep etmeden önce kaybolan kimlik kartını bu birimlere teslim edilip-edilmediği  sorgulanmalıdır.

  • Kampüs İçi Güvenlik Birimleri
  • Birim Öğrenci İşleri Bankoları

Yeni Kimlik Talebi

Çeşitli nedenlerden dolayı yeni bir kimlik ihtiyacı olan öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yer alan “Kimlik Talep Formu” doldurarak kayıtlı oldukları birimlere başvuruda bulunabilir.

Yeni öğrenci kimlik kartı için Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan mevcut fotoğraf kullanılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak hazırlanan yeni öğrenci kimlik kartları ilgili akademik birimlere gönderilir. Öğrencinin kendisi akademik birimden yeni kimliğini teslim alır.

Kimlik Kartının Yeniden İstenme Hallerinde Dikkat Edilecek Hususlar

 

-         Kimlik Kartının Kaybolması Nedeniyle

Kayıp nedeniyle yeni kimlik talebi yapmadan önce kimliğin kaybolduğuna dair “gazete ilanı” verilmediler. Gazete ilanı ile beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yer alan “Kimlik Talep Formu” doldurarak kayıtlı olduğunuz birimlere (Başvuru esnasında formda istenilen belgeleri de (gazete ilanı, tutanak vb.) teslim etmeyi unutmayınız.) başvuruda bulunabilirsiniz.

-         Kartının Kullanılmayacak Derece Yıpranması veya Kırılması Nedeniyle

Kimliğin kullanılmayacak derecede yıpranması ya da kırılması halinde, yıpranmış kimliğiniz ile beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yer alan “Kimlik Talep Formu” doldurarak kayıtlı olduğunuz birimlere başvuruda bulunabilirsiniz. Biriminizin kimliğinin durumunu belgelemek adına fotokopisini çekip yazı ekine eklenmelidir. Yeni kimliğinizi okulunuzdan teslim alırken, eskisini biriminize teslim ediniz.

-         Kimlik Kartı Çipi’nin Çalışmaması Nedeniyle

Kimlik Çipi arızası nedeniyle yemekhane, kütüphane vb. üniversite hizmetlerden yararlanamayan öğrencilerimiz öncelikle” Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında yer alan “Akıllı Kart Birimi”nde kartınızın tanımlama durumunu ve çip kontrolünü yaptırınız. Kart sorununun giderilememesi halinde Öğrenci İşleri Daire başkanlığı sayfasında yer alan “Kimlik Talep Formu” doldurarak kayıtlı olduğunuz birimlere başvuruda bulunabilirsiniz.

-         Kimlik Bilgilerinde Yaşanan Değişiklik Nedeniyle

Kimlik bilgilerinde meydana gelen değişikler sonucu yeni bir kimlik talebi olması halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yer alan “Kimlik Talep Formu” doldurarak kayıtlı olduğunuz birimlere başvuruda bulunabilirsiniz. Kimlik bilginizde yer alan değişiklik başvuru yaptığınız birimde nüfus bilgi sisteminden kontrol edilecektir.

-         Çift Anadal  Ana Programından Mezuniyet Nedeniyle

Üniversitemizde çift anadal yapan öğrencilerimiz ana programdan mezun olmaları fakat ÇAP yaptığı programdan mezun olamadığı durumlarda ÇAP yaptığı program için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yer alan “Kimlik Talep Formu” doldurarak kayıtlı olduğunuz birimlere başvurarak yeni kimlik talebinde bulunabilirsiniz.

Üniversiteden İlişiği Kesilen Öğrenciler

Mezuniyet, kayıt silme veya yatay geçişle ilişik kesme durumlarında öğrenci kimliği bağlı olduğu akademik birime teslim edilir. Teslim edilen kimlikler öğrencinin şahsi dosyasına konur.

Hakkımızda

  • Personel