.

Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

Öğretim Planları, Ders görevlendirmeleri, Pedagojik formasyon ile öğretmenlik uygulama konuları, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi projeleri, Burs ve krediler, Katkı payı/öğrenim ücreti ve harçlar ile ilgili ile ilgili iş ve işlemler,

Akademik takvim ve Başkanlığımız çalışma takvimi (yıllık iş planı), Üniversitemiz Yönetmelikleri, Yönergeleri ve Uygulama Esasları ile ilgili iş ve işlemler,

Eğitim Öğretim Komisyonu, Özel öğrenci, Çift ana dal / Yan dal programları, Sınavlar ile ilgili iş ve işlemler, Öğrenci izni/Teknik gezi izni, Staj ve İş Başında Eğitim Uygulaması/İş Yerinde Eğitim Dersi proje yazışmaları

Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler, Eğitim-Öğretim ile ilgili yeni kayıt, ek yerleştirme, DGS kayıtları, lisans tamamlama (Mühendislik-Sağlık-İlahiyat) kayıtları ders kaydı, kayıt yenileme, kayıt dondurma vb.  Konularla ilgili duyuruların hazırlanması, web sayfasında yayımlanması ve yazışma iş ve işlemleri yapılmaktadır.

Birimlerden gelen anket yazıları, Tez işlemleri, Pasaport, Ek Sınavlar (Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler için) ile ilgili işlemler, Askerlik, KOSGEP, ADIM üniversiteleri yazışmaları, Öğrenci disiplin cezaları ve öğrenci affı ile ilgili iş ve işlemler, Ortak Lisansüstü yürütme kurulu kararları ile ilgili yazışmalar, Yaz Okulu, Yatay geçiş evrakları ile ilgili yazışmalarını ve yatay geçiş duyurularının hazırlanması ve web sayfasında yayımlanması, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından ve Hukuk Müşavirliğinden gelen haciz, icra yazışmaları ile ilgili iş ve işlemler,

Otomasyon üzerinden yapılan Personel, Bilgi Paketi İşlemleri, İlişik Kesme İşlemleri, İstatistiksel Raporlama, Ders, Kayıt ve Mezuniyet İşlemleri, Akademik, Harç ve MEKSİS işlemleri, Yöksis ve Başvuru işlemleri

Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarının yıllık kontenjanlarının belirlenerek YÖKSİS’e girişlerinin yapılması

YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun kontrolü, koşul değişiklik taleplerinin YÖKSİS’e girilmesi, kılavuz onayının yapılması, YKS ek yerleştirme kontenjanlarının belirlenerek YÖKSİS’e girişlerinin yapılması

Özel yetenek sınav takvimi ve kontenjanları ile ilgili işlemlerin yapılması, Öğrenci aktarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütülmesi, Güz ve Bahar dönemi kurumlar arası yurtiçi-yurtdışı, kurum içi yatay geçiş kontenjanlarının belirlenerek YÖKSİS’e girişlerinin yapılması, yatay geçiş takviminin belirlenmesi

Üniversitemiz yıllık plan başvurusunun YÖKSİS’e girişinin yapılarak, bu çalışmalar kapsamında; Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, bölüm, program, anabilim dalı, uygulama ve araştırma merkezi açma/kapatma ve güncelleme işlemlerinin yapılması, Önlisans, Lisans öğrenci alım tekliflerinin yapılması, lisansüstü program açma tekliflerinin Güz ve Bahar dönemi olmak üzere yapılması

Güz ve Bahar dönemlerinde lisansüstü programların kontenjanı, başvuru koşulları ve başvuru değerlendirme takvimi, yatay geçiş kontenjanlarının belirlenerek başvuru değerlendirme takvim, Personel özlük iş ve işlemleri, Personel maaş, kesenek iş ve işlemlerinin yapılması, Personel yolluk ödemelerinin yapılması

Diploma basım işlemlerini yapılması, Diploma eki basım işlemlerini yapılması, İkinci nüsha diploma basımı ve yazışmalarını yapılması, Ortak diploma ile ilgili iş ve işlemler ile Onur, yüksek onur belgesi basım işlemlerinin yapılması, Öğrenci kimlik basımı yapılması.

Hakkımızda

  • Personel