.

İlişik Kesme İşlemleri

İlişik kesme işlemleri öğrencilerin bağlı olduğu akademik birimler tarafından yürütülmektedir. İlişiği kesilen öğrenciye varsa lise diplomasının aslı, fotokopisi ilgili birim tarafından alınmak suretiyle verilir. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere dosyalarından herhangi bir belge verilmemektedir.

Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme

Kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin Daire Başkanlığımız web sayfasında  Formlar” kısmında bulunan kayıt sildirme dilekçesini doldurarak, öğrenci kimlik kartları ile birlikte akademik birimine şahsen\öğrenci bilgi sistemi üzerinden online olarak müracaat etmeleri gerekmekte olup bağlı olduğu akademik birimince öğrencinin kendi isteği ile kayıtları silinebilmektedir.

Yanıltıcı, Yanlış ve eksik belge nedeniyle kaydının Silinmesi

Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanıltıcı, yanlış veya eksik olduğunun anlaşılması durumunda öğrencinin kayıt işlemleri iptal edilerek ilişikleri kesilir.

Yabancı Uyruklular İçin Hazırlık Sınıfı Hakkında

Öğretim Dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.

Aynı Anda İki Örgün Öğretimde Kaydının Bulunması Durumunda Kaydının Silinmesi

Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki ön lisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi durumunda öğrencilerin belirtilen süre zarfında ikisinden birinin sildirmemesi durumunda ilişiği kesilir.

Geçici Kayıt Olarak Kayıtlanması durumunda Kaydının Silinmesi

Öğrencinin lise veya ön lisans  diplomasının  belirtilen tarih arasında Üniversitemize getirmesi gerektiğinden getirmediği takdirde öğrencinin ilişiğinin kesilmesidir.

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Kaydının Silinmesi

Azami öğrenim süreleri sonunda devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirememesi durumunda öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi halinde ilgili birim yönetim kurulunun önerisi, Senato kararı ve YÖK Başkanlığının onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

 

Yatay Geçiş giden Öğrencinin Kaydının Silinmesi

 

Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin üniversitemiz ile ilişiği kesilir.

 

Öğrencinin ilişiği kesilmesi hakkındaki işlemlerde kendisi veya noter onaylı vekalet verilmesi gerekmektedir.

Hakkımızda

  • Personel