.

Kalite Politikamız

Yükseköğretim Kurumları idari yapılanması içinde önemli bir yere sahip olan Başkanlığımız eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştirmek; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara bilgi/ belge hizmeti sunmak misyonu ve sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güler yüzlü bir ifade ile güvenli ve mümkün olan en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan; yasal mevzuatlar çerçevesinde sorunlara çözüm üreterek öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkaran bir birim olmak vizyonu ile hizmet vermektedir.

Öğrenci merkezli bir üniversite üst yönetimine sahip olan Başkanlığımız geçmiş sürecini değerlendirerek teknolojik gelişmelere, iletişime açık, genç, dinamik, ve görev tanımlarındaki konularına hakim çözüm odaklı personellere sahip olup, kalite odaklı çalışmalarını yürütmektedir. 

Başkanlığımızın yürüttüğü tüm faaliyetlerin Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde oluşturulması ve Başkanlığımız amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde açık ve şeffaflık ilkeleri gereğince temel stratejilerin belirlenmesi esas alınmaktadır.

Hakkımızda

  • Personel