.

Stratejik Amaçlar

Başkanlığımız kalite güvencesi sistemi kapsamında, Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı ile uyumlu olarak; Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirmek, Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi kapasitesini artırmak ve Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek başlıca hedeflerimizdir.

Hakkımızda

  • Personel