.

İç Kalite Güvencesi

Başkanlığımızda kalite güvencesi sistemiyle ilgili çalışmalar, Üniversitemiz Stratejik Planı, Performans ve Faaliyet Raporları ile https://kalite.mehmetakif.edu.tr adresinde belirtilen politika ve hedeflerle uyumlu olarak, Üniversitemiz birim öğrenci işleri ile Başkanlığımız birimleri ve Birim Kalite Komisyonumuz işbirliğiyle yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında Üniversitemiz kalite süreçlerine destek olunurken birimimiz kalite süreçleri iyileştirilmektedir. Başkanlığımız personelinin geri bildirimleri birimimiz kalite komisyonu ile alınmaktadır. Aynı zamanda Üniversitemiz memnuniyet anketi sonuçları incelenmekte personelimizin memnuniyet düzeyi değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında personelimizin eğitim vb. ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır.

Akademik birim sekreterleri, birim öğrenci işleri personellerinin katılımıyla Başkanlığımız tarafından oluşturulan GSM iletişim grubuyla, ikili görüşmelerle ya da yüzyüze olarak etkin, verimli ve koordineli bir sistemle iş ve işlemleri bu bilinçle daha hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmaktır.


Hakkımızda

  • Personel