YÖNETİM
Daire Başkanı: Zuhal ÖZDEMİR
Telefon: +90 248 213 11 92
Faks: +90 248 213 11 91
E-Posta: zuhal@mehmetakif.edu.tr
Şube Müdürü: Kenan BENLİ
Telefon: +90 248 213 11 94
Faks: +90 248 213 11 91
E-Posta: kbenli@mehmetakif.edu.tr
Şube Müdürü: Mehmet AKCALI
Telefon: +90 248 213 11 93
Faks: +90 248 213 11 91
E-Posta: makcali@mehmetakif.edu.tr